Tjek spansk - grammatiske kommentarer til dit spanske sprog

Denne hjemmeside kan ikke klare mange brugere samtidig. Hvis du vil bruge programmet til eksamen og kunne tjekke længere tekster, skal du downloade det via dette link:

Download Tjekspansk så du kan bruge programmet uden internetforbindelse.

Kommentarerne er ikke altid relevante. De lyserøde kan du stole på, de gule skal du overveje, de grønne er gode råd. Kommentarerne er lavet på baggrund af en maskinel syntaktisk analyse, og den kan aldrig blive helt perfekt fordi syntaksen også afhænger af hvad du mener.